1

انجمن های مخفی ترکیه ای ۳

News Discuss 
بنده هیچ ارادتی به حکومت کمونیستی جمهوری خلق چین ندارم و آن را حکومتی طاغوتی و ضد دینی (ضد اسلام ضد بودایی ضد تائویی) می دانم و فعالیت های سرکوب اویغورهای مسلمان بر بنده پوشیده نیست اما این را هم بخوبی می دانم که بخشی از اویغورها مسلمان عادی می https://bit.ly/3toQCZl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story