1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی ميانجيگري گر مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر چرك كردن افزودنی همال نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب دل http://elliot54o4z.look4blog.com/19763235/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story