1

خریداران مسکن در ترکیه به سرنوشت خریداران دبی دچار میشوند؟

News Discuss 
تحصیل اموال توسط اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی در ترکیه در ماده 35 قانون ثبت املاک تنظیم شده است. در قرارداد اولیه، زمان حضور فروشنده و خریدار در اداره تاپو (اداره ثبت اسناد و ثیت املاک ترکیه ) مشخص می شود تا تسویه حساب بین فروشنده و خریدار انجام https://sparxsocial.com/story212702/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story