1

5 Simple Techniques For مقاوم سازی ساختمان بدون شناژ

News Discuss 
ضد عفونی کردن خاک سکوها راحت‌تر و موفقیت‌آمیزتر از بسترهای زمینی است. بسترهای زمینی باید به گونه‌ای باشند که خاک اطراف ریشه را از قسمت‌های دیگر مجزا کنند. بیاییم با درس از گذشته و اطمینان از اینکه در آینده نزدیک نیز شاهد زلزله‌هایی با شدت زیاد خواهیم بود، برای فردای https://icelisting.com/story11081590/examine-this-report-on-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story