1

ثبت شرکت

News Discuss 
هنگامی که این موارد به درستی انجام شود افراد متقاضی و مدیران و سرمایه گذاران در بانک حضور پیدا می‌کنند تا اسناد مرتبط را امضا کنند. آدرس حقوقی شرکت جدید (که باید متناسب با حوزه فعالیت شما باشد و نمی‌تواند یک دفتر مشترک با یک شرکت دیگر باشد) نشانی: میدان http://simonhzpg60360.develop-blog.com/11620541/the-greatest-guide-to-مراحل-ثبت-شرکت

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story