1

اول مزایای یونجه برای مو است

News Discuss 
از دیدگاه نظری، بیشینه عملكرد علوفه باید در هنگام رسیدن گیاه به مرحله شكوفه دهی كامل به دست آید. مهم ترین عامل مؤثر بر كیفیت علوفه مرحله رشدی آن است. علت مهم ریزش مو در برگ ریزان طبیعت! از آفات مهم یونجه می توان به سرخرطومی برگ و ریشه https://sociallawy.com/story10821782/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story