1

اهمیت قصه گویی برای کودکان

News Discuss 
افسانه ها و داستان سرایی به مدت طولانی در فرهنگ ما بوده اند و پر از پند و راهنمایی هستند , راهنمایی های آموزشی و راهنمایی برای ایجاد یک زندگی برای مردم. مادربزرگ ها همیشه برای نوه های خود داستان و قصه های شیرین داشته اند و در نتیجه آنها https://www.linkedin.com/pulse/%D9%82%D8%B5%D9%87-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-morteza-montazeri/?published=t

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story