1

ضوابط و استانداردهاي طراحي باغ موزه این شرکت وظیفه داشت تصور کند که هدف لحظه

News Discuss 
ضوابط و استانداردهاي طراحي باغ موزه این شرکت وظیفه داشت تصور کند که هدف لحظه ای ایجاد فضایی است که برخلاف موزه های سنتی تجربه ای منحصر به فرد ارائه می دهد. تمرکز بر طراحی یک مرکز فرهنگی با مشارکت مناطق داخلی و خارجی بود که تجربیات فرهنگی https://telegra.ph/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story