1

پاورپوينت ضوابط طراحي موزه برای نمای اصلی ساختمان در نظر گرفته بود. این محصولات

News Discuss 
پاورپوينت ضوابط طراحي موزه برای نمای اصلی ساختمان در نظر گرفته بود. این محصولات با رنگ گل سرخ دارای بافت های شانه شده هستند. پانل های سفالی ذوزنقه ای به صورت افقی نصب شده اند که بافت عرضی را در بیشتر نمای ساختمان ایجاد می کنند https://telegra.ph/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story