1

ضوابط طراحي موزه نويفرت در بازگرداندن ترمینال اتحادیه به وضعیت اولیه 1933 ، برخی

News Discuss 
ضوابط طراحي موزه نويفرت در بازگرداندن ترمینال اتحادیه به وضعیت اولیه 1933 ، برخی از مهمترین کارهایی که ما به عنوان معمار انجام دادیم برای عموم نامرئی است ، اما سلامت و طول عمر این موسسه محبوب را تضمین می کند. این بازسازی به طور دقیق آسیب های ساختاری بیرونی https://telegra.ph/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story