1

آموزش چرم دوزی

News Discuss 
۳- ضخامت ناهمگن: هنگامی که به قسمت های مختلف چرم طبیعی دست بزنید یک دست نیست، بعضی جا های آن نازک و بعضی ضخیم هستند، چون قسمت های مختلف پوست دام ضخامت متفاوتی دارد. ۳- دندان موشی: این دوخت از چپ به راست انجام می گیرد. سوزن را از سوراخ https://honarfardi.com/category/women-skills/leather-embroidered/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story