1

خوشنویسی در دوران صفویان

News Discuss 
در دورهٔ صفویه هنر خطاطی به کمال رسید، به خصوص خط نسخ، به خاطر توسعهٔ علوم دینی بسیار رایج شد. در ی شاه عباس، خوشنویسی پیشرفت زیادی کرد. علی رضات عباسی (تبریزی) و میرعماد، از خوشنویسان بزرگ آن زمان بودند. http://arshidainfo.blogfa.com/post/17

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story