1

جملات انگیزشی

News Discuss 
جملات انگیزشی، بعضی وقت ها دقیقاً در اوج خستگی ها و ناامیدی ها، یک باره با خوندن یک جمله احساس می‌کنیم جملات انگیزشی چیزی درون ما به حرکت در می‌آید و گویا نیروی تازه ای برای از جا بلندشدن و ادامه دادن مسیر، جملات انگیزشی به ما داده می‌شود. خیلی https://www.janblaghy.top/%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story