1

The 5-Second Trick For Quy định vạch kẻ đường

News Discuss 
Phần xe chạy có hiệu lực như biển báo “dừng lại” yêu cầu mọi xe cơ giới, thô sơ phải dừng lại trước vạch và chờ hiệu lệnh chỉ huy giao thông. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí https://trevorabbbz.ja-blog.com/19919824/rumored-buzz-on-quy-định-vạch-kẻ-đường

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story