1

10 نکته مهم در لوله کشی آب ساختمان

News Discuss 
در صورتي که دي اکسيد کربن حضور داشته باشد، بخار موجود در سيستم، دي اکسيد کربن را به ديواره هاي سطح انتقال حرارت رانده و بدين ترتيب، انتقال حرارت کاهش مي يابد. هر چه طول متراژ لوله کشی بیشتر باشد، از میزان سرعت جریان آب کاسته شده و آب https://august8x975.idblogmaker.com/1470032/کاویتاسیون-و-انواع-آن

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story