1

The 5-Second Trick For work permit

News Discuss 
Mỗi năm có gần 300.000 người lao động nước ngoài đến làm việc tại Canada dựa vào Giấy phép làm việc tạm thời. Mặc dù có một số ngoại lệ, nhưng quy tắc chung là người lao động nước ngoài cần giấy phép làm việc để làm việc ở Canada https://christiano495ufp1.blog-gold.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story