1

Rumored Buzz on surat yasin

News Discuss 
Wa maaa anzalnaa ‘alaa qawmihee mim ba’dihee min jundim minas-samaaa’i wa maa kunnaa munzileen Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat persaran yang terakhir kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua , from the signs of the universe and from prevalent sense; (two) https://suratyasin.org

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story