1

مدل کتری - آیا اندازه گیری مهم است؟

News Discuss 
در اواخر دوره ناصرالدین شاه قاجار که نوشیدن چای عمومیت یافته بود، صنعت سماورسازی در شهرها و روستاها و در میان عشایر رونق گرفت و دواتگران در ابتدا ابزار کتابت را میساختند، از آن پس انواع سماور و وسائل مربوط به آن مانند جام یا لگنچه و پارچ میساختند. https://listbell.com/story2870858/%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story