1

مفتول گالوانیزه و آنچه سیم گالوانیزه است نکاتی که قبل از خرید باید بدانید

News Discuss 
مفتول گالوانیزه گرم در واقع سیم مشکی گرم شده (گرم شده) است که نشتی را به حداقل می رساند و در اثر گرما بسیار نرم و قابل نفوذ است. میزان نرمی یا سفتی نیز فاکتوری اثرگذار در این زمینه است. میزان این فاکتور را کربن موجود در مفتول مشخص می‌کند. https://donovanpqas97642.blogrelation.com/19686774/مفتول-گالوانیزه-و-شایعه-خرید-سیم-گالوانیزه-در-buzze

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story