1

جزئیات، داستان و ویژگی های مدیر موفق

News Discuss 
این کار نه تنها به آنها نشان می‌دهد که نظری که دارند و طرز تفکر آنها برای شما مهم است، بلکه بینش خوبی از روند کار و آن تغییری که باید در کار خود دهید، به شما ارائه می‌دهد. موقعیت مدیریتی جایی برای کارمند نادرست نیست ؛ بهترین مدیران به https://www.janbalaghi.com/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story