1

تا به حال در مورد بیش از حد قیمت قوری کتری چیزی شنیده اید؟ موثر در مورد آن...

News Discuss 
آخ یه لیوان شربت آب لیمو حال میده الان ! برای رضای خدا همون جا نگهدار تا بقیه هم یه لقمه بخورن ! اسمیت (۱۹۷۹) اظهار کرد که «انسانی که با خداباوری آشنا نشده باشد بیخدا است زیرا به وجود خدا اعتقاد ندارد. این برهان توسط استیون هاوکینگ ارائه https://pr7bookmark.com/story13301501/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story