1

Mekong Smart City, Dự án đô thị thông minh thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp nhà cung cấp kiểu mẫu cho ĐBSCL

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án tỉnh thành sáng tạo thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà cung cấp gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án sở hữu quy mô lên đến 7500 ha, tập trung https://wisesocialsmedia.com/story13341825/mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-thu%E1%BB%99c-qu%E1%BA%ADn-t%C3%A2n-ch%C3%A2u-an-giang-v%C3%A0-qu%E1%BA%ADn-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p-s%E1%BA%BD-h%C3%ACnh-th%C3%A0nh-l%C3%AAn-1-h%E1%BB%87-sinh-th%C3%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-nh%C3%A0-cung-c%E1%BA%A5p-g%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%ABu-cho-%C4%90bscl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story