1

مروری بر جملات تشویقی

News Discuss 
افرادی که در زندگی انرژی و انگیزه دارند بهتر و بیشتر کار می کنند و از هر لحظه زندگیشان لذت می برند. برای شکست هایتان زیاد ناراحت نشوید، برای فرصت هایی که بدون امتحان کردنشان از دست می دادید ناراحت باشید. جک کنفیلد مکث کن، نفس بکش، اگر باید گریه https://dantek52i1.blogitright.com/13335784/روزنوشت-های-جملات-انگیزشی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story