1

پاک کردن ظروف چینی و نقره و استیل از لکه و کثیفی

News Discuss 
گاهی به دلیل کمبود وقت ظروف را در ماشین ظرفشویی قرار میدهید و این امر در استفادههای مداوم باعث میشود طرح روی آنها پاک شود. در آثار تو قدرت طراحي، رواني قلم، نازكي و ظرافت خطوط طرح، ملايمت رنگ، و طرح جزئيات پوشاك به چشم ميخورد. این عمل مانع https://bookmarkspecial.com/story12770458/%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%80%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A2%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story