1

فرمول های لاپلاس

News Discuss 
روش تبدیل لاپلاس یک روش عملیاتی است که می تواند در حل معادلات دیفرانسیل خطی مفید باشد. با کمک تبدیلات لاپلاس ، بسیاری از توابع رایج مانند توابع سینوسی ، توابع سینوسی ضعیف و توابع نمایی را می توان با یک متغیر پیچیده به توابع جبری تبدیل کرد. عملیات جبری http://hassan_deylami.loxblog.com/post/2/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story