1

دانلود کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش دکتر علاقه بند

News Discuss 
به طور کلی هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش آن است که پدیده آموزش وپرورش ، نحوه ی تشکل وسازمان دهی وکارکردهای آن در زندگی اجتماعی مطالعه می کند. http://book-summary1.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF-pdf

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story