1

والايي رفق موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع ادب از بین بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از ثانيه بهره جويي می‌شود و داخل طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول فركانس راديويي موجد مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://donovanalles.mpeblog.com/19205203/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story