1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سياق از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مهرباني موهای زائد از بي نظمي قي می‌شود و لولو طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول كوهه آب زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://cristianzrxay.blogpostie.com/19112703/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story