1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سير از بین زيان كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای دفع موهای زائد از بلوا بهره گيري می‌شود و زنگ طول موج کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول خيزاب پايين قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://2020202059511.collectblogs.com/40403986/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story