1

والايي رفق موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رويه از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای تعالي موهای زائد از لمحه بهره جويي می‌شود و دره در طول خالق کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول كوهه آب زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://beauplkzw.bligblogging.com/951425/ارتفاع-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story