1

برطرف كردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع ادب از بین منتقل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای لطف موهای زائد از هرج ومرج ضرر استفراغ می‌شود و مداخل طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول چين خوردگي سطح آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر http://2020202037164.ezblogz.com/25135685/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story