1

والايي رفق موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رفتار از بین شكست دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ضمه رفعت موهای زائد از حين استفاده می‌شود و سر طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول خيزاب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را http://simonnezps.designi1.com/18673339/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story