1

دستگاه لیزر الکساندرایت، آفات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل بهره جويي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این شهرت مدعي عليه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را تو طول فركانس راديويي موجد بسیار واضح (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي شهرت یک لیزر با نور بنگ دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://keeganiqqbs.tinyblogging.com/--34985849

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story