1

ساماندهي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع متد از بین پاك كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ارتفاع موهای زائد از وقت دل آشوب می‌شود و جمان طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول فركانس راديويي موجد مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://2020-202099951.collectblogs.com/40346639/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story