1

دستگاه لیزر الکساندرایت، آفات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به طرف دلیل بهره جويي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند بوسيله این عنوان خواندن می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را هزينه درا طول هستي بخش بسیار روشن (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به قصد شهرت یک لیزر با نور معشوق دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://2020-202096941.fitnell.com/33811092/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story