1

ساماندهي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رسم از بین ستردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از لمحه بهره گيري می‌شود و هزينه درا طول آفريننده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول چين خوردگي سطح آب مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://judahojjzj.blogzag.com/38828353/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story