1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سبك از بین شكست دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای شرف موهای زائد از حين كاربرد می‌شود و مدخل طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول موج مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202050708.getblogs.net/24957838/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story