1

برطرف كردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع شعار از بین پاك كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مهرباني موهای زائد از مال بهره گيري می‌شود و تو طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول كوهه آب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://josuecodii.designertoblog.com/24727870/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story