1

دستگاه لیزر الکساندرایت، عوارض و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر سوگند به دلیل كاربرد از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به قصد این شهير خواليگر می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را باب طول فركانس راديويي موجد بسیار واضح (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و با آدرس یک لیزر با نور خشكيده دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020-202039022.blogs-service.com/24802758/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story