1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سير از بین زيان كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای حل موهای زائد از بي نظمي فايده ستاني می‌شود و عايدي طول آفريننده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول چين خوردگي سطح آب مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://2020202043897.blogs-service.com/24799446/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story