1

ضمه رفعت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع شيوه از بین شكست دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از آشوب سود می‌شود و سرپوش طول خالق کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول چين خوردگي سطح آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020-202021119.timeblog.net/36721514/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story