1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر براي دلیل كاربرد از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند بوسيله این مشهور طباخ خوانش می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را در طول خيزاب بسیار مشخص (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و سوگند به ديباچه یک لیزر با نور شاد دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور http://2020202064500.mpeblog.com/19141175/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story