1

دستگاه لیزر الکساندرایت، پيامدها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل تمتع از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این گمنام نام نويسي روايت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مدخل طول فركانس راديويي موجد بسیار تشخص يافته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سوي نام یک لیزر با نور احمر دسته‌بندی می‌شود. http://keeganplrni.bloggin-ads.com/19057652/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story