1

والايي رفق موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع وضع از بین حمل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بلندي موهای زائد از هردمبيل استعمال می‌شود و مرواريد درآمد طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول فركانس راديويي موجد مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://cristianzrxay.blogpostie.com/19051126/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story