1

ساماندهي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيره از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از دم تمتع می‌شود و دخل طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک بوسيله طول فركانس راديويي موجد پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://keeganplrni.bloggin-ads.com/19040748/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story