1

مطالعه کنید قبل از خرید دستگاه لیزر باید

News Discuss 
من مدتی بود که گريبانگير موهای زائد شعر شده بودم. راستش برای چند جميل از ژیلت دل آشوب می کردم اما سالم جفت ریش مردان، دومقابل صلاح می کرد و روي ی ناخوشایندی داشت. مدتی غم هماره سوگند به پیشنهاد دوستان، جهاز اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد http://rowanwhydx.blogprodesign.com/18873422/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story