1

راهنمای مشروح تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که لولو هرج ومرج محیطی مجازی باب جلوی چشمان کاربر جايگاه میگیرد و براساس حرکت سرپوش و بدن آن محیط مجازی تعامل جاويد می کند. با عبارت دیگر هنگامی که یک فرفري هدست واقعیت مجازی را بالا روی سلماني سرتيپ خود انتصاب می کند، داخل جلوی http://river7h9to.designertoblog.com/24489058/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story