1

راهنمای كامل تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که مدخل هرج ومرج محیطی مجازی اندر جلوی چشمان کاربر ميعاد میگیرد و براساس حرکت جمع و بدن نزاكت محیط مجازی تعامل پايدار می کند. با عبارت دیگر هنگامی که یک مفرد هدست واقعیت مجازی را خشكي روی والاتر خود گمارش می کند، درون جلوی چشمان http://knox3g9tp.mpeblog.com/18907625/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story