1

سایت گلاس را در شبکهه ای اجتماعی بخوانید

News Discuss 
این نوع نشانگرهای جریان با یک لیوان یا دو لیوان در دو طرف مخالف عرضه می شوند. دو عینک سایت گلاس مخالف به اپراتور اجازه می دهد تا از طریق محیط پردازش ببیند. http://weddesiger.avablog.ir/post/4/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A2%D9%86+%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story