1

درخت پالونیا

News Discuss 
با توجه به اینکه گل Paulownia tomentosa نسبت به دمای پایین در زمستان کمی حساس است ، این درخت در مکانهای آفتابی و دارای پناهگاه منطقی بهترین کار را می کند. استفاده از آن به عنوان یک بیانیه معماری در گوشه ای درخت پالونیا آفتابی از باغ ، جایی که http://tebvision.niloblog.com/p/3/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story